Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội

Write: 2022-12-08 16:06:36Update: 2022-12-27 15:03:30

Dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 8/12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cho biết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã được đệ trình lên Quốc hội. Ông Kim đề nghị Đại diện các đảng tiến hành thảo luận về lịch trình, thẩm định dự thảo kiến nghị bãi nhiệm căn cứ theo Luật Quốc hội. 

Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành ngày 30/11 đã đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min nhằm truy cứu trách nhiệm của ông này trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (Seoul) xảy ra vào cuối tháng 10.

Theo Luật Quốc hội, 24 tiếng sau khi dự thảo bãi nhiệm một thành viên Nội các được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội, thì Quốc hội phải tiến hành biểu quyết về dự thảo, thời hạn tối đa là trong vòng 72 giờ, nếu không dự thảo sẽ tự động bị xóa bỏ.

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành sẽ xúc tiến biểu quyết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/12. Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân vẫn giữ nguyên lập trường rằng phải tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon trước, rồi sau đó mới thảo luận về việc bãi nhiệm ông Lee hay không.

Dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee sẽ được Quốc hội thông qua nếu có quá bán số nghị sĩ tán thành (trên 150 nghị sĩ). Đảng Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm 169 ghế nghị sĩ, nên hoàn toàn có thể đơn phương thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm.

Lựa chọn của ban biên tập