Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 12/2022 trở lại thặng dư 2,68 tỷ USD

Write: 2023-02-08 11:26:15Update: 2023-02-08 13:48:39

Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 12/2022 trở lại thặng dư 2,68 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/2 đã công bố cán cân vãng lai tháng 12 năm 2022 thặng dư 2,68 tỷ USD. Hàn Quốc đã trở lại đà thặng dư sau một tháng ghi nhận thâm hụt vào tháng 11, song quy mô thặng dư lại giảm 3,69 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước đó.

Theo đó, cán cân vãng lai trong cả năm 2022 thặng dư 29,83 tỷ USD, cao hơn 25 tỷ USD so với mức dự đoán của BOK, nhưng chỉ ở ngưỡng một phần ba của năm 2021 là 85,23 tỷ USD.

Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa thâm hụt 480 triệu USD. Cán cân này không chỉ liên tục thâm hụt trong ba tháng liên tiếp mà còn giảm 4,91 tỷ USD so với một năm trước đó. 

Xuất khẩu giảm 10,4% so với năm 2021 và tiếp tục giảm trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2022, do ảnh hưởng của nền kinh tế đình trệ trên toàn thế giới. Đặc biệt, chíp bán dẫn giảm 27,8%, thép giảm 20,5%, chế phẩm hóa học đạt -17,2%. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 27,1%, Đông Nam Á giảm 23,7%, Nhật Bản giảm 10,3%.

Nhập khẩu trong năm 2022 cũng giảm 2,7% so với năm 2021, trở lại mức giảm kể từ sau tháng 12 năm 2020.

Cụ thể, nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó gas, dầu thô, than đá tăng lần lượt là 52,2%, 16,9% và 12,5%. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa vốn như chíp bán dẫn giảm 6,4%, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng như đồ điện tử giảm 4,9%. 

Cán cân dịch vụ tháng 12 năm 2022 cũng ghi nhận thâm hụt 1,39 tỷ USD, quy mô thâm hụt tăng thêm 630 triệu USD so với năm trước. Trong đó, dịch vụ vận tải giữ nguyên đà thặng dư, nhưng quy mô thặng dư giảm 1,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ chính sách nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19, mức thặng dư của cán cân du lịch tăng từ 740 triệu USD lên 1,14 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.

Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) là 4,79 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD so với năm 2021. Thặng dư thu nhập cổ tức tăng lên thành 4,49 tỷ USD, được phân tích là do các doanh nghiệp trong nước có mức thu nhập cổ tức tăng từ các công ty pháp nhân tại nước ngoài.

Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) trong tài khoản tài chính tăng 5,06 tỷ USD trong tháng 12/2022.

Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 5,51 tỷ USD, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,48 tỷ USD.

Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,37 tỷ USD, trong khi đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 3,05 tỷ USD.

Lựa chọn của ban biên tập