Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án Hiến pháp bác đề nghị xác nhận vô hiệu lực với dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Write: 2023-03-23 15:56:36Update: 2023-03-23 15:56:56

Tòa án Hiến pháp bác đề nghị xác nhận vô hiệu lực với dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 23/3 đã bác yêu cầu xác nhận rằng việc Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội vào tháng 4 năm ngoái đã tuyên bố thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật tố tụng hình sự, trong đó có nội dung thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát, là không có hiệu lực.

Trước đó, hai nghị sĩ của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là Yoo Sang-bum và Jun Joo-hyae đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp yêu cầu xác nhận dự luật trên không có hiệu lực.

Tòa án Hiến pháp cho rằng mặc dù quyền biểu quyết thẩm định của các nghị sĩ Quốc hội đã bị xâm phạm do sai sót trong quá trình lập pháp của Ủy ban Pháp chế và tư pháp, song bản thân dự luật vẫn có hiệu lực.

Vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, Quốc hội đã lần lượt thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật tố tụng hình sự. Hai dự luật này có nội dung giảm quyền hạn điều tra trực tiếp của các công tố viên từ 6 loại hình phạm tội (tham nhũng, tội phạm kinh tế, công chức, bầu cử, tội phạm dự án công nghiệp quốc phòng, thảm họa sự cố lớn) xuống còn hai loại hình tội phạm ở lĩnh vực kinh tế và tham nhũng.

Đảng Sức mạnh quốc dân và Bộ Tư pháp cho rằng quy trình và nội dung sửa đổi luật là vi hiến vì xâm hại tới quyền bỏ phiếu thẩm định của các nghị sĩ và quyền điều tra, khởi tố của công tố viên. Sau đó, đảng này đã đệ đơn đề nghị Tòa án Hiến pháp xét xử tranh chấp về thẩm quyền, ra tuyên bố vô hiệu lực với dự thảo sửa đổi luật trên.

Xét xử tranh chấp về thẩm quyền là quy trình trong đó Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết có thẩm quyền khi có tranh chấp về việc có hay không có quyền hạn, hay phạm vi quyền hạn giữa các cơ quan Nhà nước.

Lựa chọn của ban biên tập