Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ công bố hướng dẫn cụ thể hơn về việc đăng ký hưởng trợ cấp chíp bán dẫn

Write: 2023-03-28 16:04:04Update: 2023-03-28 17:18:24

Mỹ công bố hướng dẫn cụ thể hơn về việc đăng ký hưởng trợ cấp chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Bộ Thương mại Mỹ ngày 27/3 (giờ địa phương) công bố hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký hưởng trợ cấp chíp bán dẫn, trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tài liệu bằng file excel có thể kiểm chứng về cách thức tính toán, chứ không chỉ là các con số đơn thuần.

Vào ngày 28/2 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố hướng dẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bảng cân đối kế toán, trong đó có dòng chảy tiền mặt dự kiến của cơ sở sản xuất chíp bán dẫn đầu tư tại Mỹ. Lần này, Bộ Thương mại tiếp tục đưa ra hướng dẫn kèm theo nhiều yêu cầu cụ thể hơn.

Cơ quan này nhấn mạnh tình trạng tài chính của doanh nghiệp là một phần hết sức quan trọng khi thẩm định về khoản trợ cấp của Chính phủ Mỹ căn cứ theo Luật chíp bán dẫn. Tài liệu mà doanh nghiệp trình nộp sẽ được Bộ Thương mại Mỹ sử dụng vào việc đánh giá về cơ cấu tài chính, tính kinh tế, rủi ro, xem xét về quy mô và loại hình, điều kiện hỗ trợ tiềm năng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chíp bán dẫn còn phải công khai số liệu về năng lực sản xuất, công suất nhà máy, đơn giá bán trong năm đầu sản xuất và sản lượng qua các năm, sự tăng giảm về giá bán.

Đặc biệt, Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu doanh nghiệp phải nhập tỷ lệ hàng đạt chất lượng, tức hàng không bị lỗi. Tuy nhiên, đây là một chỉ số quan trọng trong năng lực chế tạo chíp bán dẫn của doanh nghiệp, được coi là một bí mật kinh doanh. 
 
Tiếp đó, cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp phải điền các thông tin như vật liệu được sử dụng trong sản xuất chíp bán dẫn, chi phí nhân công cần thiết trong vận hành nhà máy, các loại chi phí công cộng, chi phí nghiên cứu và phát triển, các loại trợ cấp đang được nhận, quy mô các khoản vay.

Lựa chọn của ban biên tập