Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trong ba nạn nhân còn sống trong vụ cưỡng ép lao động

Write: 2023-05-26 10:20:28Update: 2023-05-26 16:00:10

Hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trong ba nạn nhân còn sống trong vụ cưỡng ép lao động

Photo : YONHAP News

Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 25/5 cho biết đã hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trong ba nạn nhân còn sống đã chấp nhận phương án bồi thường thông qua bên thứ ba của Chính phủ.

Được biết, nạn nhân này đã gửi hồ sơ cần thiết và được Quỹ hỗ trợ thông qua vào sáng cùng ngày. Đây là trường hợp nạn nhân còn sống đầu tiên chấp nhận cách giải quyết của Chính phủ và hoàn tất thủ tục.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk vào cùng ngày cho biết Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường do Tòa án phán quyết và cả tiền lãi trả chậm cho nạn nhân này vào ngày 26/5.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ nạn nhân sẽ tiếp tục nỗ lực trực tiếp gặp gỡ từng nạn nhân còn sống và gia quyến để thuyết phục họ.

Vào tháng 3 năm nay, Chính phủ Seoul đã công bố giải pháp để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thay mặt doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho 15 nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được Tòa án Hàn Quốc tuyên thắng kiện vào năm 2018.

Trong số đó, có 10 người đã chấp nhận giải pháp của Chính phủ, nhưng ba nạn nhân còn sống và gia quyến của hai nạn nhân qua đời đã không đồng ý với giải pháp này.

Sau đó, một trong ba nạn nhân còn sống đã thay đổi lập trường, được cho là do gia đình yêu cầu.

Lựa chọn của ban biên tập