Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số hộ gia đình một thành viên ở Hàn Quốc chiếm một phần ba tổng số hộ gia đình

Write: 2023-09-18 10:51:08Update: 2023-09-19 14:27:08

Số hộ gia đình một thành viên ở Hàn Quốc chiếm một phần ba tổng số hộ gia đình

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 17/8 xuất bản tài liệu "An sinh xã hội năm 2022 dưới góc nhìn thống kê", trong đó tổng hợp nhiều số liệu thống kê an sinh xã hội khác nhau. 

Theo thống kê, số hộ gia đình một thành viên ở Hàn Quốc tăng từ 2.250.000 hộ trong năm 2000 lên 7.166.000 hộ vào một năm sau đó. Tỷ lệ hộ một thành viên trong năm 2021 ước tính chiếm 33,4% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc. Tổng tỷ suất sinh vào cùng năm đạt 0,81 trẻ, giảm một nửa so với năm 1991 (1,71 trẻ).

Xét theo khu vực, thành phố Sejong có tỷ suất sinh cao nhất, đạt 1,28 trẻ, và Seoul có mức thấp nhất là 0,63 trẻ. 

Bộ Y tế và phúc lợi cho biết, số liệu thống kê an sinh xã hội này được tổng hợp vào cuối năm 2022 và hầu hết đều dựa trên năm 2021, nhưng cũng có một phần là dữ liệu mới nhất.

Tài liệu này được công bố theo dạng sách điện tử trên các trang web của Bộ Y tế và phúc lợi, Ủy ban An sinh xã hội, và cổng thông tin điện tử về phúc lợi Hàn Quốc "Bokjiro".

Lựa chọn của ban biên tập