Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ngân sách hỗ trợ con em gia đình đa văn hóa được tăng gấp đôi trong năm 2024

Write: 2023-10-04 11:26:24Update: 2023-10-04 15:32:55

Ngân sách hỗ trợ con em gia đình đa văn hóa được tăng gấp đôi trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 3/10 cho biết trong năm sau, Chính phủ sẽ nâng gấp đôi ngân sách hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa, từ mức 22,2 tỷ won (16,3 triệu USD) trong năm 2023 lên 56,8 tỷ won (41,7 triệu USD). 

Quyết định nâng ngân sách hỗ trợ nhằm mục đích giảm thiểu sự cách biệt về học vấn của trẻ em, thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa, giúp các em có thể phát triển thành những nhân tài tương lai toàn cầu.

Bộ Phụ nữ sẽ xúc tiến dự án mới quy mô 16,8 tỷ won (12,3 triệu USD) hỗ trợ chi phí hoạt động giáo dục cho trẻ em gia đình đa văn hóa thu nhập thấp, theo hình thức tư vấn, quản lý từng trường hợp để giúp các em có thể mua sách hoặc sử dụng các phòng đọc sách.

Ngoài ra, Bộ Phụ nữ và gia đình cũng nâng gần gấp đôi ngân sách cho dự án tư vấn hỗ trợ học sinh gia đình đa văn hóa thích ứng với trường học, từ 8,9 tỷ won (6,5 triệu USD) lên 15,6 tỷ won (11,46 triệu USD), nhờ đó số trẻ thuộc diện hỗ trợ của dự án được nâng từ 4.000 lên 8.000 trẻ.

Bộ cũng sẽ nâng số trung tâm hỗ trợ học tập cơ bản cho trẻ tiểu học và tiền tiểu học; mở rộng phạm vi hỗ trợ sang cả những trẻ học khối cao ở bậc tiểu học.

Lựa chọn của ban biên tập