Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc quý III/2023 tăng 0,8%, hai quý tăng liên tiếp

Write: 2023-11-21 13:33:29Update: 2023-11-21 15:05:35

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc quý III/2023 tăng 0,8%, hai quý tăng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/11 công bố thống kê sơ bộ về "Tín dụng hộ gia đình quý III/2023".  

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, dư nợ tín dụng hộ gia đình đạt 1.875.600 tỷ won (1.456,81 tỷ USD), tăng 14.300 tỷ won (11,11 tỷ USD) so với quý II, tăng 0,8%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau mức tăng 17.400 tỷ won (13,51 tỷ USD) quý IV/2021.

Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán, nên mang ý nghĩa là tổng nợ hộ gia đình.

Nếu trừ đi số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng thì dư nợ tín dụng hộ gia đình trong quý III là 1.759.100 tỷ won (1.266,32 tỷ USD), tăng 11.700 tỷ won (9,09 tỷ USD) so với quý II.

Xét theo từng khoản vay, dư nợ vay thế chấp nhà tăng 17.300 tỷ won (13,44 tỷ USD), đạt 1.049.100 tỷ won (814,77 tỷ USD), mức cao kỷ lục, do nhu cầu tiền để giao dịch nhà ở tăng. Ngược lại, các khoản vay khác trong đó có vay tín dụng giảm 5.500 tỷ won (4,27 tỷ USD), xu hướng giảm 8 quý liên tiếp.

Mặt khác, xét theo các kênh cho vay tín dụng hộ gia đình, các khoản vay từ ngân hàng tiền gửi tăng thêm 10.000 tỷ won (7,77 tỷ USD) trong quý III, chủ yếu là các khoản vay thế chấp nhà, hai quý tăng liên tiếp. Khoản vay tại các tổ chức tài chính khác tăng 6.500 tỷ won (5,05 tỷ USD).

Ngược lại, khoản vay từ các tổ chức tiền gửi phi ngân hàng giảm 4.800 tỷ won (3,73 tỷ USD), tiếp tục xu hướng giảm, nhưng quy mô giảm thu hẹp hơn so với quý trước là 7.000 tỷ won (5,44 tỷ USD).

Dư nợ thanh toán qua thẻ trong quý III của hộ gia đình đạt 116.600 tỷ won (90,56 tỷ USD), tăng 2.600 tỷ won (2,02 tỷ USD) do nhu cầu du lịch, giải trí của hộ gia đình gia tăng.

Lựa chọn của ban biên tập