Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cơ quan Cải cách nhân sự chọn ra 24 vị trí giao lưu nhân sự chiến lược giữa các ban ngành Chính phủ

Write: 2024-02-12 13:11:06Update: 2024-02-12 13:44:35

Cơ quan Cải cách nhân sự chọn ra 24 vị trí giao lưu nhân sự chiến lược giữa các ban ngành Chính phủ

Photo : YONHAP News, Ministry of Personnel Management

Văn phòng điều phối Nhà nước và Cơ quan Cải cách nhân sự Hàn Quốc ngày 12/2 đã ra thông cáo báo chí về việc lựa chọn 24 vị trí "giao lưu nhân sự chiến lược" giữa các ban ngành Chính phủ. 

Các vị trí được lựa chọn như Cục trưởng Chính sách địa chính thuộc Bộ Hành chính và an toàn sẽ giao lưu nhân sự với Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên Bộ Môi trường. Trưởng phòng Du lịch giải trí biển thuộc Bộ Hải dương và thủy sản giao lưu với Trưởng phòng Xúc tiến du lịch nội địa thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; hay Cục trưởng Cục Chính sách phần mềm thuộc Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông giao lưu với Cục trưởng Dịch vụ công của Bộ Hành chính và an toàn.

Cơ quan Cải cách nhân sự cho biết 24 vị trí trên là những vị trí có thể xảy ra xung đột về nghiệp vụ, cần tới sự hiểu biết lẫn nhau; hoặc là những vị trí có sự tương đồng về nghiệp vụ, có thể chia sẻ về tính chuyên môn. Việc xúc tiến giao lưu nhân sự chiến lược diễn ra chủ yếu ở cấp Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc Trưởng phòng các Bộ, ngành.
 
24 vị trí giao lưu nhân sự chiến lược sẽ tiến hành quy trình lựa chọn đối tượng giao lưu trong tháng này. 

Việc giao lưu nhân sự như trên được xúc tiến căn cứ theo chỉ thị của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong cuộc họp Nội các cuối năm ngoái, về việc phá vỡ rào chắn, tăng cường cơ chế hợp tác giữa các ban ngành Chính phủ, đặt trọng tâm vào từng nhiệm vụ. Văn phòng điều phối Nhà nước và Cơ quan Cải cách nhân sự cho biết tùy theo thành quả giao lưu, công chức sẽ vừa được hưởng trợ cấp, vừa được tạo điều kiện thăng chức sớm, để việc giao lưu nhân sự chiến lược lần này sẽ không chỉ dừng lại ở sự giao lưu nhất thời.

Lựa chọn của ban biên tập