Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Hàn Quốc thông qua phương án hoạch định khu vực bầu cử cho Tổng tuyển cử

Write: 2024-03-01 12:22:06Update: 2024-03-01 14:14:57

Quốc hội Hàn Quốc thông qua phương án hoạch định khu vực bầu cử cho Tổng tuyển cử

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 29/2 đã mở phiên họp toàn thể cuối cùng của khóa họp bất thường tháng 2, thông qua dự thảo sửa đổi Luật bầu cử, trong đó có phương án hoạch định khu vực bầu cử cho Tổng tuyển cử ngày 10/4.

Phương án được thông qua lần này có sửa đổi một phần so với phương án ban đầu mà Tiểu ban hoạch định khu vực bầu cử thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương trình lên Quốc hội. Trong số 259 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, có 190 người bỏ phiếu tán thành, 34 người bỏ phiếu phản đối, 35 người bỏ phiếu trống.

Trước đó, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Yun Jae-ok, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Ik-pyo đã đàm phán lần cuối dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, ấn định được phương án hoạch định khu vực bầu cử cuối cùng.

Trong dự thảo được thông qua cùng ngày, chính giới nhất trí giảm 1 ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, giữ nguyên số ghế nghị sĩ ở khu vực tỉnh Bắc Jeolla là 10 ghế như hiện nay. Số ghế nghị sĩ ở thủ đô Seoul giảm 1 ghế, ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi mỗi nơi tăng thêm một ghế.

Theo đó, số nghị sĩ đại diện khu vực tăng từ 253 ghế lên 254 ghế, số ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng giảm từ 47 ghế xuống 46 ghế. Tổng số nghị sĩ vẫn giữ nguyên là 300 người.

Lựa chọn của ban biên tập