Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành áp đảo so với đảng cầm quyền trước thềm Tổng tuyển cử

Write: 2024-04-03 12:46:43Update: 2024-04-03 14:34:13

Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành áp đảo so với đảng cầm quyền trước thềm Tổng tuyển cử

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến do hãng tin Yonhap và kênh tin tức Yonhap News TV ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Metrix tiến hành trong hai ngày 30-31/3 đối với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn Hàn Quốc, có 30% cử tri trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nếu ngày mai là Tổng tuyển cử. Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 41%. Chênh lệch giữa hai đảng là 11%, nằm ngoài phạm vi sai số (±3,1%).

So với kết quả thăm dò tiến hành vào hai ngày 2-3/3, tỷ lệ cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Sức mạnh quốc dân giảm 3%, trong khi lại tăng 15% đối với ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành. Có 3% cử tri cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên đảng Cải cách mới, 1% bầu ứng cử viên đảng Tương lai mới. 20% chưa đưa ra quyết định và 3% trả lời không ủng hộ chính đảng nào.

Trong đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành đều tăng ở mọi lứa tuổi, và ở tất cả các khu vực, ngoại trừ khu vực tỉnh Gangwon và đảo Jeju. Đặc biệt, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng đối lập này ở độ tuổi 50 tăng mạnh từ 30% lên 52%, tỷ lệ ủng hộ ở khu vực thành phố Daejeon, Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong tăng từ 20% lên 42%; khu vực thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla tăng từ 44% lên 65%.

Xét riêng khu vực thủ đô Seoul, 31% cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân và 34% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành. Con số này ở khu vực thành phố Daejeon, Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong đạt lần lượt là 40% và 32%; khu vực thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi lần lượt là 27% và 46%; khu vực thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang là 44% và 20%. Đảng Sức mạnh quốc dân đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn đảng đối lập ở khu vực thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongssang (44%).

Xét theo độ tuổi, cử tri ủng hộ đảng cầm quyền ở nhóm ngoài 70 tuổi (55%) và nhóm ngoài 60 tuổi (45%) đạt tỷ lệ cao hơn so với đảng Dân chủ đồng hành. Ngược lại, 56% cử tri ngoài 40 tuổi, 52% cử tri ngoài 50 tuổi, 40% cử tri ngoài 30 tuổi và 30% cử tri từ 18-29 tuổi ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành, cao hơn tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập