Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính quyền Seoul và Bộ Hành chính và an toàn được xét "vô tội" về trách nhiệm trong thảm họa Itaewon

Write: 2023-01-04 12:00:08Update: 2023-01-04 16:02:15

Chính quyền Seoul và Bộ Hành chính và an toàn được xét

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 4/1 cho biết, căn cứ theo những nội dung về nghĩa vụ ngăn chặn và ứng phó tai nạn của các cơ quan Nhà nước quy định trong Luật cơ bản về quản lý thảm họa và an toàn, thì sẽ khó mà truy cứu trách nhiệm cụ thể đối với cơ quan trung ương là Bộ Hành chính và an toàn và chính quyền thành phố Seoul về thảm họa Itaewon. 

Thay vào đó, Ủy ban điều tra cho rằng các cơ quan quản lý khu vực phường Itaewon, nơi xảy ra thảm họa, như chính quyền quận Yongsan, Sở Cảnh sát quận Yongsan, Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan phải chịu trách nhiệm cụ thể về việc ngăn chặn và đối phó tai nạn. 

Dự kiến, Ủy ban sẽ kết thúc nhiệm vụ sau khi khép lại điều tra trưởng các bộ phận và các cán bộ như cựu Giám đốc Sở cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae, Chủ tịch quận Yongsan Park Hee-young, Giám đốc Sở phòng cháy chữa cháy quận Yongsan Choi Seong-beom.

Theo Luật cơ bản về quản lý thảm họa và an toàn, Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền tỉnh thành, chính quyền quận huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cơ bản về quản lý an toàn tai nạn về khu vực phụ trách. Cụ thể, trong vụ tai nạn trên, quận Yongsan, nơi quản lý phường Itaewon có nhiệm vụ lập kế hoạch quản lý tai nạn, còn hai cấp trên của chính quyền địa phương này là chính quyền thành phố Seoul và Bộ Hành chính và an toàn chỉ có nhiệm vụ chỉ huy và hỗ trợ Ủy ban đối sách tai nạn do quận Yongsan thành lập. 

Ngoài ra, Luật quản lý thảm họa còn có nội dung chỉ truy cứu trách nhiệm của chính quyền thành phố về cách xử lý cấp cứu trong trường hợp "có thiệt hại về người hoặc tài sản cực lớn" và "tai nạn xảy ra tại hai hay nhiều hơn hai khu vực quận huyện", tức tai nạn tại Itaewon không phù hợp với quy định trên.

Lựa chọn của ban biên tập