Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Giáo dục công bố Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022

Write: 2021-11-24 13:49:53

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 24/11 công bố "Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022" áp dụng với bậc học tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông, chuẩn bị cho việc triển khai chế độ tín chỉ ở bậc trung học phổ thông từ năm 2025. 

Chương trình giáo dục sửa đổi bao gồm các căn cứ để các trường tiểu học có thể bố trí thời gian biểu cho học sinh một cách tự do, phát triển và triển khai các môn học lựa chọn đa dạng. 

Với bậc tiểu học sẽ áp dụng môn học lựa chọn từ năm 2024. Các trường sẽ có thể tự do phát triển và triển khai giảng dạy các môn học đa dạng. Số giờ học cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ được cắt giảm, tăng số giờ học môn nghệ thuật và thể dục ở lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học từ 80 giờ như hiện nay lên 128 giờ, để các em học sinh có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời và hoạt động thể chất.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ thay đổi chế độ "học kỳ tự do" hiện đang áp dụng với học sinh lớp 7 bậc trung học cơ sở, giảm từ 170 giờ xuống 102 giờ một học kỳ. "Học kỳ tự do" là học kỳ mà học sinh được thảo luận, thực hành, trải nghiệm thực tế để quyết định về con đường tương lai, không phải làm bài kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ. Thay vào đó, Bộ sẽ áp dụng "học kỳ định hướng tương lai" với học kỳ hai của lớp 12 bậc trung học phổ thông, để các em học sinh cuối cấp có thời gian xác định được cụ thể hơn con đường đi tương lai.

Bộ Giáo dục đã thiết kế cụ thể chương trình giáo dục mỗi cấp cho phù hợp với việc triển khai chế độ tín chỉ bậc trung học phổ thông. Do giờ học và thời gian biểu được chuyển sang hệ thống "tín chỉ", nên số tiết học cho mỗi tín chỉ được giảm từ 17 tiết xuống 16 tiết, số tín chỉ cơ bản mỗi môn được điều chỉnh thành 4 tín chỉ để học sinh có thể hoàn thành một môn học trong một kỳ. Tổng số tín chỉ bắt buộc được giảm từ 94 xuống 84 tín chỉ, số tín chỉ tự chọn được tăng từ 86 lên 90 tín chỉ.
 
Bộ Giáo dục cho biết Chương trình giáo dục sửa đổi lần này đặt mục tiêu bồi dưỡng năng lực, kiến thức cơ bản để các em học sinh có thể đối phó với sự thay đổi của xã hội trong tương lai, như chuyển đổi kỹ thuật số, thay đổi môi trường khí hậu, giảm dân số.

Dựa trên các nội dung trên, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục phát triển chương trình giáo dục cụ thể và hoàn thiện chương trình đào tạo mới vào nửa cuối năm sau.

Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 sẽ được áp dụng với học sinh lớp 1, 2 bậc tiểu học từ năm 2024, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2025.

Lựa chọn của ban biên tập