Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cá nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu hơn 98 tỷ USD tài sản ảo tại nước ngoài trong năm 2023

Write: 2023-09-20 13:38:34

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 19/9 công bố số liệu về tình hình sở hữu tài sản tài chính trên 500 triệu won (376.200 USD) của cá nhân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ngoài.

Trong năm nay, có hơn 5.400 cá nhân và doanh nghiệp khai báo đang sở hữu tài khoản trên 500 triệu won tại nước ngoài, tổng số tiền được kê khai là 186.000 tỷ won (140 tỷ USD).

Số tiền được kê khai năm nay cao gấp gần ba lần so với năm ngoái, mức cao kỷ lục. Việc quy mô kê khai tài sản tại nước ngoài tăng là do từ năm nay, Cơ quan Thuế xếp cả tài sản ảo tại nước ngoài vào phạm vi phải khai báo.

Trên thực tế, có 130.800 tỷ won (98,4 tỷ USD), tương đương 70% tổng số tiền được kê khai, là tài sản ảo.

Có tổng cộng hơn 1.430 cá nhân, doanh nghiệp kê khai sở hữu tài sản ảo tại nước ngoài, trong đó số tài sản ảo thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp phát hành tiền điện tử (coin), là 120.000 tỷ won (90,3 tỷ USD), cá nhân sở hữu khoảng 10.000 tỷ won (7,5 tỷ USD). Bình quân mỗi cá nhân sở hữu khoảng 7,6 tỷ won (5,7 triệu USD) tài sản ảo. Trong đó, nhóm ngoài 30 tuổi sở hữu bình quân 12,3 tỷ won (9,2 triệu USD), nhiều nhất trong các nhóm tuổi. 

Nếu không bao gồm tài sản ảo thì tài khoản tài chính tại nước ngoài của người Hàn lại giảm hơn 8.000 tỷ won (6 tỷ USD) so với năm ngoái, được phân tích là do định giá cổ phiếu tại nước ngoài giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm.

Cơ quan Thuế cho biết từ năm nay, tất cả các cá nhân, doanh nghiệp có số dư tài khoản tài chính tại nước ngoài trên 500 triệu won, bao gồm cả tài sản ảo, sẽ đều phải khai báo lên cơ quan này, nếu vi phạm sẽ có thể phải nộp phạt hoặc xử lý hình sự.

Lựa chọn của ban biên tập