Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dân số thanh niên Hàn Quốc giảm hơn 2 triệu người so với 20 năm trước

Write: 2023-11-27 13:39:35

Thumbnail : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/11 đã công bố kết quả phân tích những thay đổi ở thế hệ thanh niên dựa trên tài liệu khảo sát dân số và nhà ở. Theo đó, dân số ở độ tuổi từ 19-34 của Hàn Quốc giảm 2,6 triệu người, từ 12,88 triệu người của năm 2000 xuống còn 10,21 triệu người trong năm 2020.

Tỷ lệ dân số là thanh niên trên tổng dân số đã giảm 8%, từ 28% trong năm 2000 xuống còn 20% vào năm 2020. 

Số hộ gia đình một thành viên ở độ tuổi thanh niên đã tăng mạnh từ 780.000 người vào năm 2000 lên 1,93 triệu người trong năm 2020, tức cứ 5 người trẻ thì lại có một người sống một mình.

Về lý do, có 55,7% trả lời sống một mình vì công việc, chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo sau đó là bởi "muốn sống cuộc sống độc lập" với 23,6%.

Báo cáo này cũng cho thấy tỷ trọng thanh niên không kết hôn có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ người chưa kết hôn trong độ tuổi thanh niên vào năm 2000 là 54%, tăng liên tục qua các năm và đạt ngưỡng khoảng 82% vào năm 2020, tương đương 7,83 triệu người.

Đặc biệt, độ tuổi kết hôn bình quân tại Hàn Quốc cũng ngày càng muộn hơn, ở nam giới là 33,2 tuổi, nữ giới là 30,8 tuổi. Tỷ lệ thanh niên chưa kết hôn trong độ tuổi 30-34 tuổi tăng gấp ba lần so với 20 năm trước.

Tỷ trọng người có bằng cấp từ đại học trở lên ở thế hệ thanh niên là 53%, trong đó nữ giới  nhiều hơn nam giới. Ngoài ra, cứ ba thanh niên Hàn Quốc thì có hai người đang tự sống bằng tiền mình kiếm được, số còn lại thì được bố mẹ chu cấp.

Vào năm 2020, có một phần năm thanh niên rời quê hương nơi khai sinh, thường là chuyển từ khu vực thủ đô đến vùng miền Trung sinh sống; trong số còn lại thì lượng người di chuyển tới khu vực thủ đô đạt mức cao nhất, cho thấy hiện tượng dân số tập trung đông tại khu vực thủ đô.

Mặt khác, Cục Thống kê còn dự đoán dân số thanh niên của Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm và đến năm 2050 sẽ chỉ còn 5,21 triệu người. Tỷ suất sinh thấp cũng sẽ khiến dân số trong độ tuổi này giảm phân nửa trong 30 năm tới, tỷ trọng dân số thanh niên trên tổng dân số sẽ rớt xuống còn 11%.

Lựa chọn của ban biên tập