Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

947.000 người nộp thuế bất động sản tổng hợp nhà ở trong năm 2021

Write: 2021-11-22 14:40:50

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 22/11 công bố trong năm nay, số người phải nộp thuế bất động sản tổng hợp (tính riêng nhà ở) là 947.000 người, với nguồn thuế đóng là 5.700 tỷ won (4,8 tỷ USD). 

Số người phải nộp thuế tăng thêm 280.000 người, nguồn thuế thu tăng 3.900 tỷ won (3,29 tỷ USD) so với năm ngoái. Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết 88,9% tiền thuế là của doanh nghiệp và người sở hữu nhiều nhà ở. Khoản thuế do doanh nghiệp nộp là 2.300 tỷ won (1,94 tỷ USD), của người sở hữu nhiều nhà ở là 2.700 tỷ won (2,27 tỷ USD). 

Đặc biệt, số tiền thuế của người sở hữu trên ba nhà ở (tổng cộng 415.000 người) đạt 2.600 tỷ won (2,19 tỷ USD), tăng 223% so với một năm trước. 

Có 132.000 người nộp thuế là đối tượng sở hữu một nhà ở và là hộ gia đình một thành viên, tăng 12.000 người; với số tiền thuế là 200 tỷ won (168,5 triệu USD), tăng khoảng 80 tỷ won (67,4 triệu USD). Tuy nhiên, tỷ trọng tiền thuế của nhóm đối tượng này trên tổng tiền thuế bất động sản tổng hợp giảm từ 6,5% xuống 3,5%. 

Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích nguyên nhân là do tiêu chuẩn nộp thuế bất động sản tổng hợp tính theo giá trị của căn nhà (theo giá Nhà nước công bố) được nâng từ 900 triệu won (758.400 USD) lên 1,1 tỷ won (926.900 USD), và mức khấu trừ với chủ hộ là người cao tuổi tăng 10%.

Trong số những người sở hữu một nhà ở, 72,5% có giá trị nhà ở không quá 1,7 tỷ won (1,43 triệu USD).

Trong năm nay, Bộ Kế hoạch và tài chính gửi thông báo nộp thuế bất động sản tổng hợp từ ngày 22/11. Người nộp thuế có thể kiểm tra về số tiền thuế phải đóng trên trang "Hometax" của Cơ quan Thuế quốc gia từ ngày 22/11. Thời hạn nộp thuế là từ ngày 1-15/12.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hướng dẫn người dân về việc có thể nộp thuế trong vòng 6 tháng nếu tiền thuế phải đóng trên 2,5 triệu won (2.100 USD).

Lựa chọn của ban biên tập