Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Công đoàn và Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul đạt được thỏa hiệp

Write: 2019-10-16 14:18:24

Photo : YONHAP News

Trong quá trình đàm phán tới tối ngày 15/10, Công đoàn lao động và Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), nhà điều hành các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến số 8 khu vực thủ đô Seoul, vẫn không thống nhất được ý kiến. Sang sáng ngày 16/10, hai bên tiếp tục nối lại đàm phán, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chỉ sau hơn một giờ thảo luận.  

Ba nội dung chính phía Công đoàn yêu cầu trong thời gian qua là xóa bỏ chế độ giảm dần lương theo giai đoạn (Salary Peak), bổ sung thêm nhân lực an toàn, áp dụng chính thức chế độ "2 ca 4 kíp".

Tuy nhiên, cả ba yêu cầu này đều thuộc quyền quản lý của chính quyền thành phố Seoul và Bộ Hành chính và an toàn, nên trong vòng đàm phán vừa rồi, phía Công ty vẫn giữ nguyên lập trường là khó có thể thay đổi ngay lập tức.

Công đoàn và Công ty nhất trí sẽ kiến nghị lên thành phố Seoul, nâng 1,8% lương, bổ sung thêm hơn 240 nhân lực an toàn.

Công đoàn và Công ty nhất trí áp dụng chính thức chế độ làm việc "2 ca 4 kíp", thay vì chỉ thí điểm như trước. "2 ca 4 kíp" có nghĩa là chia người lao động thành 4 kíp, làm việc theo 2 ca, mỗi ca 12 tiếng, mỗi ngày sẽ có hai kíp làm việc, 2 kíp nghỉ.

Điểm tranh cãi lớn nhất là về chế độ giảm dần lương theo giai đoạn (Salary Peak), tức là chế độ cho phép người lao động đủ tuổi nghỉ hưu có thể tiếp tục làm việc nhưng được rút ngắn thời gian và khối lượng công việc, đảm bảo việc làm cho các đối tượng này nhưng giảm dần lương sau một độ tuổi nhất định. Công đoàn và Công ty nhất trí sẽ cùng Bộ Hành chính và an toàn xem xét lại chế độ này.

Với các nội dung nhất trí trên giữa phía Công ty và Công đoàn, chính quyền thành phố Seoul đã dỡ bỏ toàn bộ đối sách khẩn cấp, phía Công đoàn cũng hủy cuộc đình công, vốn dự kiến kéo dài tới hết ngày 18/10.

Lựa chọn của ban biên tập