Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Chuyển đổi các trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, quốc tế, tư thục sang trường thường

Write: 2019-11-07 15:40:25

Photo : YONHAP News

Trong năm nay, 30 trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, 7 trường trung học phổ thông quốc tế và 42 trường trung học phổ thông tư thục trên toàn Hàn Quốc sẽ được chuyển thành trường thường. Các trường này sẽ được áp dụng phương thức tuyển sinh tương tự các trường thường từ năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/11 công bố trong năm nay sẽ xóa bỏ quy định về trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, quốc tế và tư thục trong Thông tư thi hành Luật giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và xếp những trường này vào loại hình trường trung học phổ thông như các trường thường.

Ví dụ, trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Daewon (Seoul) hiện đang tự tuyển sinh học sinh từ toàn bộ khu vực Seoul. Tuy nhiên, sau khi được chuyển thành trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục thành phố Seoul sẽ trực tiếp phân bổ học sinh cho trường này.

Ngoài ra, học phí của các trường tư thục và chuyên ngoại ngữ sẽ đổi thành "miễn phí" tương tự các trường thường. Tuy nhiên, các trường này vẫn có thể sử dụng tên gọi "chuyên ngoại ngữ", và vẫn có thể áp dụng chương trình giảng dạy chuyên biệt theo quyết định của Hiệu trưởng.

Lo ngại sau khi xóa bỏ trường chuyên ngoại ngữ, tư thục, học sinh sẽ đổ dồn về các trường chuyên khoa học hay trường năng khiếu, Bộ Giáo dục sẽ tiến hành thay đổi phương thức tuyển sinh của cả các trường này theo hướng giảm thiểu giáo dục tư.

Từ năm 2025, Bộ Giáo dục sẽ xóa bỏ đặc cách về tuyển sinh đối với 45 trường thường. Từ trước tới nay, các trường này được tuyển học sinh trên phạm vi toàn quốc, nhưng từ năm 2025 sẽ chỉ được phân bổ hoặc tuyển học sinh trong địa bàn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng công bố đối sách hỗ trợ các trường thường thay đổi chương trình đào tạo, mở rộng cơ sở vật chất. Từ năm 2025, học sinh trung học phổ thông ở các trường thường trên toàn quốc sẽ có thể tự lựa chọn tham gia các lớp theo ý muốn.

Lựa chọn của ban biên tập