Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế tăng 1,1% sau một năm triển khai chính sách "Moon Jae-in Care"

Write: 2019-12-17 10:45:33

Photo : YONHAP News

Trong năm 2018, năm đầu tiên triển khai chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, còn gọi là "Moon Jae-in Care", tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đạt 63,8%, tăng 1,1% so với một năm trước. 

Điều này có nghĩa là trong năm trước, nếu chi phí khám chữa bệnh của người dân là 1.000 USD thì sẽ được bảo hiểm chi trả 638 USD. So với năm 2017, số tiền bảo hiểm chi trả cho người dân năm 2018 nhiều hơn khoảng 11 USD.

Đặc biệt, tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đối với 30 bệnh nặng có chi phí điều trị lớn như máu trắng, ung thư máu, ung thư não, đạt 81,2%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 80%. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi và người già trên 65 tuổi, tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đạt gần 70% hoặc cao hơn, mức cao nhất kể từ năm 2010.

Chính sách "Moon Jae-in Care" của Chính phủ đương nhiệm còn được phân tích là giúp cắt giảm 16 - 17% gánh nặng chi phí y tế cho tầng lớp thu nhập thấp.

Năm ngoái, Chính phủ đã rót 2.400 tỷ won (2,06 tỷ USD) ngân sách để triển khai chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập