Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Hàn Quốc kiểm soát vật tư chiến lược nghiêm ngặt hơn Nhật Bản

Write: 2019-07-17 14:22:01

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/7 khẳng định Hàn Quốc đang áp dụng chế độ kiểm soát vật tư chiến lược và phi chiến lược một cách nghiêm ngặt hơn nhiều so với Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản lấy lý do Hàn Quốc không áp dụng quy chế "Kiểm soát toàn bộ" (Catch All), để loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy chế xuất khẩu.

“Kiểm soát toàn bộ” là một cơ chế mà Chính phủ một nước tiến hành kiểm soát xuất khẩu tất cả những mặt hàng có nguy cơ cao bị sử dụng vào sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho dù đó là những vật tư phi chiến lược đi chăng nữa.

Theo Bộ công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Nhật Bản không áp dụng chế độ "Kiểm soát toàn bộ" đối với các quốc gia thuộc "Danh sách trắng". Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn áp dụng những điều kiện hết sức nghiêm ngặt với ngay cả các quốc gia thuộc danh sách này.

Đặc biệt, trong vấn đề vũ khí thông thường, với các quốc gia không thuộc "Danh sách trắng", Hàn Quốc tiến hành kiểm soát tất cả các trường hợp khả nghi, ngoài trường hợp đơn vị xuất khẩu khai báo hay trường hợp mà các cơ quan chức năng Chính phủ nắm được thông tin; trong khi Nhật Bản chỉ kiểm soát trường hợp cơ quan chức năng nước này nắm được thông tin liên quan.

Trên thực tế, Hàn Quốc còn từng công bố về trường hợp áp dụng chế độ "Kiểm soát toàn bộ" liên quan đến vũ khí thông thường. 

Đối với Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đang kiểm soát xuất khẩu 60 mặt hàng vật tư phi chiến lược, nhận định đây là những mặt hàng vẫn có thể liên quan tới vũ khí thông thường. Ngoài ra, Hàn Quốc còn áp dụng chế độ "Kiểm soát toàn bộ" đối với 5 mặt hàng vật tư phi chiến lược liên quan tới vũ khí thông thường với Pakistan, và kiểm soát với cả các quốc gia bị cấm vũ khí khác ngoài Bắc Triều Tiên. 

Trong khi Hàn Quốc quy định 21 mặt hàng kiểm soát đặc biệt với các nước I-ran, Xy-ri, Pakistan, thì Nhật Bản chỉ kiểm soát đối với Xy-ri.

Xét về tính minh bạch pháp lý, Hàn Quốc đảm bảo tính minh bạch cao hơn hẳn, bằng quy định trong "Luật thương mại quốc tế", trong khi Nhật Bản chỉ quy định trong "thông tư thi hành".

Lựa chọn của ban biên tập