Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Sửa đổi chế độ quản lý taxi, công nhận "doanh nghiệp vận tải nền tảng"

Write: 2019-07-17 14:23:50

Photo : KBS News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 17/7 đã tiến hành thảo luận về dự thảo sửa đổi chế độ quản lý taxi, với nội dung cho phép các doanh nghiệp nền tảng di động, như "Tada", được cung cấp dịch vụ vận tải, và phương án hợp tác cùng phát triển với giới doanh nghiệp taxi truyền thống.

Trong dự thảo sửa đổi được công bố, Chính phủ quyết định công nhận các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải như "Tada" là doanh nghiệp vận tải nền tảng (platform) hay còn gọi là công nghệ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này sẽ chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi do Chính phủ thiết lập, và phải đóng góp cho ngân sách Nhà nước dựa theo hiệu suất hoạt động. 

Số tiền đóng góp sẽ được sử dụng để nâng cao phúc lợi cho tài xế taxi, và xúc tiến giảm dần các tài xế taxi tư nhân. Chính phủ đang xem xét phương án chi trả một khoản tiền lương hưu cho các tài xế trên 75 tuổi, nhằm đảm bảo cuộc sống hưu trí cho họ.

Dự thảo sửa đổi cũng bao gồm các phương án giảm nhẹ quy chế, nhằm tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp taxi.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ lập ra một cơ chế thảo luận có sự tham gia của các doanh nghiệp taxi và các doanh nghiệp vận tải nền tảng, để Bộ Địa chính và giao thông có thể xúc tiến thực hiện chế độ mới.

Lựa chọn của ban biên tập