Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tăng cường sức cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, thiết bị

Write: 2019-08-05 11:01:43

Photo : YONHAP News

Trong thông cáo báo chí ngày 5/8, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã công bố "Đối sách tăng cường sức cạnh tranh ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, thiết bị", nhằm đối phó với việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu. 

Trước tiên, Bộ công nghiệp quyết định ổn định nguồn cung đối với 20 mặt hàng trọng tâm trong năm nay và 80 mặt hàng trong 5 năm tới, nhằm ngăn chặn "cú sốc" từ việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu, đầu tư tập trung mỗi năm hơn 1.000 tỷ won (khoảng 830 triệu USD).

Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến đa dạng hóa các quốc gia nhập khẩu đối với những mặt hàng trọng tâm, khởi động hệ thống hỗ trợ thông quan hàng hóa, cấp phép nhanh cho doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị sản xuất.

Chính phủ lựa chọn hơn 20 mặt hàng vật liệu trọng tâm trong các công đoạn sản xuất chíp bán dẫn, màn hình cần nhanh chóng phát triển công nghệ trong nước, để tập trung hỗ trợ, với tổng ngân sách là 95,7 tỷ won (khoảng 79 triệu USD) bằng nguồn ngân sách bổ sung.

Để ổn định nguồn cung cho 80 mặt hàng trong vòng 5 năm tới, Chính phủ sẽ đầu tư 7.800 tỷ won (6,43 tỷ USD) trong vòng 7 năm, miễn quy trình nghiên cứu khả thi đối với một số dự án trọng điểm, miễn giảm thuế cho các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ gốc, động lực tăng trưởng mới, đầu tư thiết bị.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp sở hữu công nghệ từ nước ngoài thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) quy mô lớn đối với những công nghệ khó phát triển trong nước, với nguồn vốn hỗ trợ là 2.500 tỷ won (gần 2,1 tỷ USD). Tỷ lệ hỗ trợ tiền mặt đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chiến lược trọng tâm được nâng lên từ 30% lên thành tối đa 40%.

Chính phủ cũng sẽ thành lập "Trung tâm hỗ trợ nguồn cung vật liệu, linh kiện" có sự tham gia của các ban ngành hữu quan Chính phủ, do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên làm chủ quản.

Cuối cùng, Chính phủ sẽ xúc tiến sửa đổi toàn diện Luật đặc biệt về vật liệu, linh kiện trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập