Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Lần đầu tiên người nước ngoài chiếm hơn 3% dân số

Write: 2019-08-29 13:11:51

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/8 đăng tải kết quả "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018". Tính tới ngày 1/11 năm ngoái, tổng dân số Hàn Quốc đạt 51.630.000 người, tăng thêm 210.000 người so với một năm trước (tức tăng 0,4%). 

Trong đó, dân số là người nước ngoài đạt 1.650.000 người, tăng 11,6%. Dân số là người Hàn đạt 49.980.000 người, chỉ tăng 0,1%. Dân số người nước ngoài chiếm 3,2% tổng dân số, lần đầu tiên vượt ngưỡng 3%, trong đó có tới gần một nửa (46%) là người Trung Quốc.

Độ tuổi trung bình của người Hàn đạt 43,1 tuổi, tăng thêm 0,7 tuổi so với một năm trước. Thanh thiếu niên (0 tới 14 tuổi) chiếm 13%, dân số trong độ tuổi lao động (15 đến 64 tuổi) chiếm 72,2%, đều giảm 0,3% so với năm 2017. Ngược lại, dân số cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) đạt 14,8%, tăng 0,6%. 

Đặc biệt, dân số trên 65 tuổi đạt 7,39 triệu người, tăng 3,9% so với năm 2017. Tỷ trọng của người cao tuổi trên tổng dân số lần đầu vượt hơn 14% vào năm 2017, và lên tới 14,8% vào năm ngoái. Khi dân số già chiếm hơn 14% thì được gọi là "xã hội già" và hơn 20% là "xã hội siêu giá". Hàn Quốc dự kiến sẽ trở thành "xã hội siêu già" sau 6 năm nữa, nếu tiếp tục đà già hóa này. Chỉ số già hóa, tức tỷ lệ giữa dân số từ 65 tuổi trở lên trên dân số dưới 14 tuổi, đạt 114,1%, tăng 6,8%. 

Trong tổng số 19.980.000 hộ gia đình, có 50,1% hộ sống tại chung cư, lần đầu tiên vượt quá bán. Có 32,1% số hộ có nhà đất riêng, 11,6% sống tại các khu nhà ở liền kề.

Số hộ gia đình đa văn hóa (vợ hoặc chồng là người nước ngoài) chiếm 1,7%, tiếp tục có xu hướng tăng, trong đó số hộ có vợ hoặc chồng mang quốc tịch Việt Nam chiếm nhiều nhất. Trong số những người đã nhập tịch Hàn Quốc, người Trung Quốc gốc Hàn có tỷ lệ lớn nhất.

Lựa chọn của ban biên tập