Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Mở rộng áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động

Write: 2019-10-07 17:10:57

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống ngày 7/10 đã nhóm họp, công bố quyết định sẽ hỗ trợ ưu đãi về bảo hiểm tai nạn lao động cho tất cả các hộ kinh doanh tự do, xóa bỏ tiêu chuẩn tham gia bảo hiểm đối với các đối tượng kinh doanh một người.

Hiện tại, với các đối tượng kinh doanh cá thể, chỉ có 12 lĩnh vực được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Tuy nhiên, từ nay điều kiện tham gia bảo hiểm sẽ được xóa bỏ, mở rộng áp dụng với tất cả các ngành nghề. Bắt đầu từ năm sau, bất cứ hộ kinh doanh tự do nào cũng có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động đối với 4 ngành nghề, là những người làm các công việc đặc biệt, người bán hàng tận nhà (như mỹ phẩm), người kiểm tra các mặt hàng cho thuê như máy lọc nước, máy lọc không khí, gia sư tại nhà các môn piano, mỹ thuật, tài xế vận chuyển, lắp đặt thiết bị điện tử. 199.000 người thuộc các ngành nghề này sẽ được chỉ định là "người làm công việc đặc biệt" và có thể áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động.

Ngoài ra, khoảng 274.000 chủ xe chở hàng hóa cũng sẽ được áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Cho Jung-sik cho biết sẽ xúc tiến cải thiện chế độ, như sửa đổi Thông tư thi hành Luật Bảo hiểm bồi thường thiệt hại tai nạn lao động, để quy định mới sớm được thực thi.

Lựa chọn của ban biên tập