Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Quốc hội thông qua các dự luật cải cách Viện Kiểm sát và gói ba dự luật về trường mẫu giáo

Write: 2020-01-14 11:00:44

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 13/1 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật tố tụng hình sự và Luật Viện Kiểm sát, có nội dung điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, cùng gói ba dự luật về trường mẫu giáo (Luật giáo dục trẻ em, Luật cung cấp bữa ăn tại trường học, Luật trường học tư thục).

Mặc dù đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, không tham dự phiên họp, nhưng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã phối hợp với các đảng đối lập nhỏ thông qua 8 dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội chỉ trong vòng một tiếng.

Như vậy, mọi quy trình lập pháp đã được hoàn thành, 13 tháng sau khi gói ba dự luật về trường mẫu giáo được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội, 8 tháng sau khi chính giới bắt đầu đối đầu sâu sắc về Luật bầu cử sửa đổi.

Nội dung chính của hai dự luật cải cách Viện Kiểm sát là xóa bỏ quyền chỉ đạo điều tra của Viện Kiểm sát đối với Cơ quan Cảnh sát, trao quyền điều tra lần một và quyền kết thúc điều tra cho Cơ quan Cảnh sát.

Gói ba dự luật về trường mẫu giáo quy định tất cả các trường mẫu giáo có nghĩa vụ sử dụng hệ thống quản lý kế toán quốc gia "EduFine", xử phạt tối đa hai năm tù giam nếu phát hiện trường hợp sử dụng ngân quỹ nhà trường vào mục đích riêng. Ngoài ra, các dự luật này còn bao gồm nội dung tăng cường quản lý công tác cung cấp bữa ăn cho học sinh.

Đảng Hàn Quốc tự do kịch liệt phản đối đảng cầm quyền và các đảng đối lập nhỏ đã hoàn toàn loại bỏ đảng này khỏi quá trình thông qua các dự luật trên. Các nghị sĩ đảng này chỉ tham gia biểu quyết dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng rồi rời khỏi phòng họp, biểu tình phản đối tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập