Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ hỗ trợ hơn 30 tỷ USD cho các ngành công nghiệp nền tảng

Write: 2020-04-22 16:08:08

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/4 đã chủ trì cuộc họp kinh tế khẩn cấp, nhấn mạnh nhiệm vụ tạo việc làm mới là bài toán sinh tồn cấp bách để đưa đất nước qua giai đoạn khó khăn, đồng thời công bố đối sách khẩn cấp về tuyển dụng. 

Cuộc họp đã thông qua phương án thành lập quỹ khẩn cấp quy mô hơn 40.000 tỷ won (32,33 tỷ USD) để hỗ trợ 7 ngành công nghiệp nền tảng gặp khó khăn trong huy động vốn như hàng không, lọc dầu, xe ô tô, đóng tàu và máy móc.

Số tiền này sẽ được huy động thông qua phát hành trái phiếu đảm bảo của Nhà nước, nếu cần thêm sẽ kêu gọi từ các quỹ tư nhân hoặc tổ chức hoạt động đặc thù.

Chính phủ nhận định phải bảo vệ các ngành nền tảng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế và tuyển dụng thì mới đảm bảo được việc làm cho lao động.

Điều kiện nhận hỗ trợ là các doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì quân số tuyển dụng trong một thời gian nhất định, giới hạn mức thưởng cho nhân viên và cổ tức cho các cổ đông, đồng thời nghiêm cấm các giao dịch cổ phiếu quỹ.

Khoảng 15-20% số tiền hỗ trợ dành cho chứng quyền có bảo đảm và cổ phiếu ưu đãi, trường hợp phát sinh lợi nhuận sẽ chia về các chủ thể đầu tư.

Chính phủ cho biết trước khi quỹ hỗ trợ được thành lập, số tiền hỗ trợ khẩn cấp ban đầu cho các ngành công nghiệp nền tảng sẽ lấy từ Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng xuất nhập khẩu với thời hạn 5 năm. Chính phủ cũng đã kêu gọi Quốc hội hợp tác để tiến hành sửa đổi Luật Ngân hàng phát triển, tạo căn cứ cho việc thành lập quỹ.

Trong các lần họp trước, Chính phủ đã chốt quy mô hỗ trợ tài chính tín dụng cho các tiểu thương và doanh nghiệp là 100.000 tỷ won (80,8 tỷ USD), nay đã tăng lên thành 135.000 tỷ won (109,1 tỷ USD).

Quy mô tăng thêm gồm 10.000 tỷ won (8,08 tỷ USD) hỗ trợ vốn cho các tiểu thương, 5.000 tỷ won (4,04 tỷ USD) phát hành trái phiếu bảo đảm P-CBO để hỗ trợ doanh nghiệp, 20.000 tỷ won (16,16 tỷ USD) còn lại để mua trái phiếu doanh nghiệp của các đơn vị có xếp hạng tín dụng thấp, qua đó hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ tạo mới 500.000 việc làm thông qua xúc tiến các dự án quy mô lớn cấp quốc gia.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tốc độ là yếu tố quan trọng nhất, qua đó yêu cầu nhanh chóng soạn thảo phương án bổ sung ngân sách lần 3 và kêu gọi Quốc hội hợp tác sớm thông qua.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki sẽ thay thế vai trò chủ trì của Tổng thống tại các cuộc họp kinh tế bất thường. Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp cấp trung ương cũng được quyết định thành lập, với sự tham gia của Bộ trưởng các ngành liên quan, cố vấn kinh tế và việc làm Phủ Tổng thống, thực hiện nhiệm vụ bàn bạc tìm kiếm các biện pháp kinh tế cấp thiết.

Ủy ban sẽ tổ chức họp vào thứ Năm hàng tuần, trường hợp cần thiết sẽ do chính Tổng thống Moon Jae-in chủ trì, quan chức Ngân hàng trung ương và các tổ chức dân sự có thể sẽ tham gia.

Lựa chọn của ban biên tập