Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống nhấn mạnh đề xuất đưa tinh thần Phong trào dân chủ 18/5 vào Hiến pháp cải cách

Write: 2020-05-18 11:44:54

Photo : YONHAP News

Trong buổi phỏng vấn nhân kỷ niệm 40 năm Phong trào dân chủ Gwangju 18/5/1980, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục nhấn mạnh phải phản ánh tinh thần của cuộc vận động dân chủ 18/5 trong bản Hiến pháp cải cách. 

Toàn văn Hiến pháp hiện hành chỉ có nội dung kế thừa hệ thống pháp luật của Chính phủ lâm thời, được xây dựng nhờ Phong trào độc lập 1/3/1919 và tư tưởng dân chủ trong cuộc cách mạng 19/4/1960.

Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Moon đề xuất năm 2018 có nội dung mở rộng đề cập đến tinh thần kháng chiến tiêu biểu của cuộc cách mạng 19/4, cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma chống lại thể chế Duy tân (chế độ độc tài của Chính phủ Tổng thống Park Chung-hee) tại thành phố Busan và thành phố Masan (tỉnh Nam Gyeongsang) (16-20/10/1979), Phong trào dân chủ 18/5/1980 và cuộc đấu tranh dân chủ lật đổ Chính phủ Tổng thống Chun Doo-hwan (10-29/6/1987).

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in cũng tái khẳng định quyết tâm làm sáng tỏ sự thật về kẻ ra lệnh xả súng vào nhóm sinh viên biểu tình tại phong trào dân chủ 18/5/1980, hành vi bóp méo và che giấu sự thật lịch sử, và tìm kiếm các nạn nhân đã bị tàn sát tập thể, nguyên nhân dẫn tới vụ xả súng từ trực thăng. 

Tổng thống Moon nhấn mạnh làm sáng tỏ sự thật lịch sử không phải là để trừng trị pháp lý, mà là điều kiện tiên quyết để hòa giải và hướng tới con đường hợp nhất.

Tổng thống Moon đặt nhiều kỳ vọng và cam kết hỗ trợ Ủy ban điều tra về Phong trào dân chủ 18/5, mới bắt đầu hoạt động gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập