Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự thay thế

Write: 2020-06-30 16:45:28

Photo : YONHAP News

Từ ngày 30/6, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký xét duyệt đối với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

Năm 2018, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết Luật nghĩa vụ quân sự không quy định chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự là không phù hợp với Hiến pháp.

Theo đó, những người đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, hoặc được triệu tập phục vụ công ích xã hội, có thể nộp đơn đăng ký chế độ nghĩa vụ thay thế. Những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng được phép đăng ký thay thế khi được huy động cho quân đội dự bị. Riêng quân nhân đang tại ngũ không thuộc nhóm đối tượng được đăng ký. 

Những người có nguyện vọng đăng ký chế độ thay thế phải nộp đơn đăng ký kèm bản tường trình của bản thân và người xung quanh, và bản sao hồ sơ ghi chép lại sinh hoạt học đường từ lớp 1 đến lớp 12.
    
Sau vòng xét duyệt hồ sơ, hội đồng thẩm định gồm 29 thành viên được đề cử bởi 6 cơ quan như Ủy ban nhân quyền quốc gia và Bộ Quốc phòng sẽ ra quyết định cuối cùng. Song song với xét duyệt hồ sơ, cơ quan chức năng cũng sẽ điều tra trực tiếp với người đăng ký và những người xung quanh về các hành vi tôn giáo, tín ngưỡng của người này.
   
Dự kiến tiêu chuẩn thẩm định sẽ được xây dựng đến trung tuần tháng 7 dựa trên các án lệ của Tòa án Hiến pháp và Tòa án tối cao, các quy định pháp luật hiện hành liên quan, và đối chiếu với một số tiền lệ tại Đức và Mỹ.  
   
Từ tháng 10 tới, các trường hợp được phê duyệt hồ sơ sẽ không phải tham gia huấn luyện quân sự, mà sẽ vào công tác trong các trại giáo dưỡng, phụ trách bếp ăn, đảm bảo vệ sinh, bảo trì trang thiết bị tại đây trong vòng 36 tháng.

Lựa chọn của ban biên tập