Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đổi tên, hạn chế can thiệp chính trị trong nước

Write: 2020-07-30 14:40:28

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/7 đã thảo luận tại Quốc hội, đề xuất phương án cải cách nhằm hạn chế nghiêm ngặt sự can thiệp của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) vào chính trị trong nước, đồng thời đổi tên cơ quan này thành "Cơ quan tình báo an ninh đối ngoại".

Theo đó, mức phạt hình sự đối với nhân viên NIS có hành vi phạm pháp như can thiệp vào chính trị trong nước sẽ tăng đáng kể.

Ngoài ra, đảng cầm quyền, Chính phủ và Phủ Tổng thống còn đề xuất phương án cải cách Viện Kiểm sát, giới hạn phạm vi điều tra trực tiếp của các công tố viên ở 6 lĩnh vực chính là tham nhũng, kinh tế, công chức Nhà nước, bầu cử, dự án quốc phòng và các vụ thảm họa quy mô lớn.

Theo đó, Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát bắt buộc phải thảo luận trước nếu hai bên đối lập ý kiến trong thủ tục điều tra.

Trong đề xuất mới, Chính phủ nhất trí thiết lập nguyên tắc tuân thủ mới nhằm bảo vệ nhân quyền và đảm bảo các thủ tục hợp pháp đồng nhất trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.

Liên quan tới phương án cải cách Cơ quan Cảnh sát, Chính phủ đề xuất không thành lập cơ quan cảnh sát riêng ở địa phương, mà theo đơn vị hành chính là các thành phố lớn trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất hợp nhất Sở Cảnh sát ở chính quyền các địa phương cơ sở với Sở Cảnh sát ở chính quyền tỉnh, thành phố và thành phố trực thuộc trung ương. Công tác chỉ huy và giám sát hành chính sẽ được giao cho Ủy ban Cảnh sát địa phương do lãnh đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo.

Chính phủ và đảng Dân chủ đồng hành cho biết sẽ nhanh chóng xúc tiến để Quốc hội thẩm định, thông qua phương án cải cách các cơ quan quyền lực trên.

Lựa chọn của ban biên tập