Nghe Menu Nghe nội dung

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Nghe các chuyên mục

2020-07-06 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (6) 좋아서

2020-06-29 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (5) 잘 가

2020-06-22 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (4) 역시

2020-06-15 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (3) 끔찍하다

2020-06-08 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (2) 나중에 얘기하자

2020-06-01 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Những nữ sinh khiêu vũ (1) 거기서 거기야

2020-05-25 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thanh xuân vật vã (13) 어떻게 알았어?

2020-05-18 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thanh xuân vật vã (12) 못 참아

2020-05-11 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thanh xuân vật vã (11) 안 하면 안 돼?

2020-05-04 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thanh xuân vật vã (10) 기다릴게요