Nghe Menu Nghe nội dung

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Nghe các chuyên mục

2019-08-16 (T6)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Nhà sản xuất (6) 필름이 잘 끊겨

2019-08-14 (T4)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Nhà sản xuất (6) 필름이 잘 끊겨

2019-08-13 (T3)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Nhà sản xuất (6) 필름이 잘 끊겨

2019-08-12 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Nhà sản xuất (6) 필름이 잘 끊겨

2019-08-09 (T6)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Nhà sản xuất (5) 좋겠다