Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Nghe các chuyên mục

2021-10-11 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (7) 어떻게 생각해?

2021-10-04 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (6) 무슨 사이야?

2021-09-27 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (5) 당연하지

2021-09-20 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (4) 내가 언제?

2021-09-13 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (3) 걱정돼서 그래

2021-09-06 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (2) 오버하지 마

2021-08-30 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Đường đến sân bay (1) 그게 할 소리야?

2021-08-23 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Ồ! Nhà trọ Samgwang (13) 애들 장난이야?

2021-08-16 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Ồ! Nhà trọ Samgwang (12) 이렇게 귀한 걸

2021-08-09 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Ồ! Nhà trọ Samgwang (11) 두 손 다 들었어