Nghe Menu Nghe nội dung

Hiệu sách Radio

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Ba)

Nghe các chuyên mục

2020-02-11 (T3)

Hiệu sách Radio

“Khuôn mặt đẹp” – Song Ki-won

2020-02-04 (T3)

Hiệu sách Radio

“Núi lớn” – Lee Ho-cheol

2020-01-21 (T3)

Hiệu sách Radio

“Mùa mưa” – Yun Heung-gil

2020-01-14 (T3)

Hiệu sách Radio

“ Hoàng đế mỳ gói” – Kim Hee-sun

2020-01-07 (T3)

Hiệu sách Radio

“ Học trò nữ” – Ha Geun-chan

2019-12-24 (T3)

Hiệu sách Radio

“ Hồn ma đêm Giáng sinh” – Choi Je-hoon

2019-12-10 (T3)

Hiệu sách Radio

“Con quạ” – Lee Tae-joon

2019-12-03 (T3)

Hiệu sách Radio

“Chiếc gương đồng” – Oh Jeong-hee

2019-11-26 (T3)

Hiệu sách Radio

“Đèo Eunbi” – Lee Soon-won