Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bầu cử Tổng thống 2022

Kết quả phiếu bầu

Lee Jae-myung

Democratic Party

Lee
Jae-myung

47.83

People Power Party

Yoon
Suk-yeol

48.56

Yoon Suk Yeol
Sim Sang-jung

Justice Party

Sim Sang-jung

2.37

Oh Jun-ho

Basic Income Party

Oh Jun-ho

0.05

Huh Kyung-young

National Revolutionary Party

Huh Kyung-young

0.83

Lee Baek-yoon

Labor Party

Lee Baek-yoon

0.02

Ok Eun-ho

Saenuri Party

Ok Eun-ho

0.01

Kim Gyeong-jae

New Liberal Democratic Union Party

Kim Gyeong-jae

0.02

Cho Won-jin

Our Republican Party

Cho Won-jin

0.07

Kim Jae-yeon

Progressive Party

Kim Jae-yeon

0.11

Lee Kyung-hee

Uni Korea Party

Lee Kyung-hee

0.03

Kim Min-chan

K-Wave Party

Kim Min-chan

0.05

Tin tức

Biểu đồ và thống kê

Nội dung