Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Tính đến 2021.09.26. 00:00:00 (KST)

Số ca nhiễm
(mới)

2.771

Số ca nhiễm
(lũy kế)

301.172

Số ca tử vong
(lũy kế)

2.450

Tình hình tiêm chủng vắc-xin

Tính đến 2021.09.26. 00:00:00 (KST)

Mũi 1

38.064.856 (74,13 %)

Mũi 2

23.213.814 (45,21 %)

Biểu đồ và thống kê

COVID-19 Video

COVID-19 Video

close button

#Tin tức mới nhất về dịch COVID-19

Nội dung