Lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc Trang chủ > ĐảoDokdothuộcchủquyềnHànQuốc > Lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc

Lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc
đối với đảo Dokdo

The government's basic position on Dokdo

Về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, đảo Dokdo rõ ràng là một phần lãnh thổ của Hàn Quốc.
Do đó, không hề tồn tại tranh chấp chủ quyền đối với hòn đảo này. Dokdo không phải là đối tượng cần được giải quyết thông qua đàm phán ngoại giao hay giải quyết theo pháp luật.

Chính phủ Hàn Quốc đang thực thi chủ quyền lãnh thổ vững chắc đối với đảo Dokdo.
Chính phủ luôn đưa ra những biện pháp đối phó mạnh mẽ và quyết liệt đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào. Chính phủ cũng cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Hàn Quốc đối với Dokdo trong tương lai.

<Nguồn tài liệu: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc>