Độc Lập Môn :Sau khi dỡ bỏ Nghênh ân môn, biểu tượng của sự phục tùng Trung Quốc, Seo Jae-pil đã tham khảo Khải Hoàn Môn của Pháp để phác thảo nên Độc Lập Môn, sau đó kiến trúc sư người Nga gốc Thụy Sĩ Afanasii Seredin-Sabatin đã dựa vào phác thảo này để thiết kế công trình.