Tượng đồng ông Min Yeong-hwan, người đã tự sát để phản đối việc ký kết Hiệp ước Ất Tỵ biến Joseon trở thành một xứ bảo hộ của Nhật Bản

Tượng đồng ông Min Yeong-hwan, người đã tự sát để phản đối việc ký kết Hiệp ước Ất Tỵ biến Joseon trở thành một xứ bảo hộ của Nhật Bản

Tượng đồng ông Min Yeong-hwan, người đã tự sát để phản đối việc ký kết Hiệp ước Ất Tỵ biến Joseon trở thành một xứ bảo hộ của Nhật Bản