Tháp kỷ niệm Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Tháp kỷ niệm Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1919

Tượng đồng nhà cách mạng Ahn Jung-geun giơ cao lá cờ Taegeukgi (Thái cực) sau khi ám sát Toàn quyền Nhật Bản Ito Hirobumi tại ga tàu Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc

Nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun tại Trung Quốc