Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Công viên Hyochang tại Yongsan, nơi lưu giữ bức chân dung của bảy nhân vật nổi tiếng là nghĩa sĩ, liệt sĩ, quan chức Chính phủ lâm thời

Bàn thờ nơi nghĩa sĩ Ahn Jung-geun đang đợi di hài các nghĩa sĩ Yun Bong-gil, Lee Bong-chang, Baek Jeong-gi hồi hương.