schedule

Video dự thi

Chúng tôi cổ vũ các bạn thí sinh

  • Super Junior D&E
  • 4minute
  • Niel
  • Samuel Gendreau
  • EXID
  • SHINHWA
  • Aeri Park
  • BTS