Theo dòng thời sự

Trang chủ > Theo dòng thời sự > Tin tức

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Sẽ hỗ trợ phòng dịch cho Bắc Triều Tiên khi thỏa mãn điều kiện thích hợp"

Tin tức2020-03-24
Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Sẽ hỗ trợ phòng dịch cho Bắc Triều Tiên khi thỏa mãn điều kiện thích hợp"

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/3 cho biết cơ quan này đang lập và thực thi các quy định phê duyệt dự án hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, xúc tiến hợp tác liên Triều.  

Theo quan chức này, để trích Quỹ hợp tác liên Triều hỗ trợ phòng dịch corona-19 cho miền Bắc cần thỏa mãn các điều kiện cần thiết. Cụ thể, các tổ chức dân sự trong nước phải ký biên bản thỏa thuận với cơ quan chức năng của miền Bắc, lập nguồn tài chính cần thiết, lên kế hoạch thu mua, vận chuyển vật tư cụ thể, đảm bảo tính minh bạch khi cấp phát vật dụng tại Bắc Triều Tiên.

Quan chức trên cho biết hiện tại, một số tổ chức đã hỏi Bộ Thống nhất về vấn đề hỗ trợ phòng dịch cho miền Bắc, nhưng vẫn chưa có tổ chức nào đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Quan chức trên bác bỏ một số ý kiến cho rằng Bộ Thống nhất đang cản trở các tổ chức dân sự, chính quyền địa phương xúc tiến viện trợ cho Bắc Triều Tiên, khẳng định Bộ Thống nhất giữ lập trường là sẽ hỗ trợ phòng dịch cho miền Bắc khi thỏa mãn đủ điều kiện thích hợp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất