Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tỷ lệ tử vong ở trẻ em của Bắc Triều Tiên cao gấp 6 lần Hàn Quốc

Tin tức2020-09-10
Tỷ lệ tử vong ở trẻ em của Bắc Triều Tiên cao gấp 6 lần Hàn Quốc

Theo báo cáo thường niên do nhóm đánh giá tỷ lệ tử vong ở trẻ em trực thuộc Liên hợp quốc (UN IGME - United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation) công bố ngày 9/9 (giờ địa phương), tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi của Bắc Triều Tiên năm 2019 ước tính là 17/1.000 trẻ. Tức là cứ 1.000 trẻ em dưới 5 tuổi có 17 trẻ tử vong, cao gấp 6 lần so với tỷ lệ 3/1.000 trẻ ở Hàn Quốc.

Xét theo giới tính, tỷ lệ tử vong ở bé trai là 19/1.000 trẻ, ở bé gái là 15/1.000 trẻ.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi của miền Bắc là 10/1000 trẻ, cao gấp 5 lần so với Hàn Quốc (2/1.000 trẻ).

Theo báo cáo, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi ở miền Bắc đã có chiều hướng giảm trong 29 năm qua. Năm 1990, tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi ở Bắc Triều Tiên là 43/1.000 trẻ, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là 21/1.000 trẻ. 

Trong khi đó, năm 1990, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở Hàn Quốc là 15/1.000 trẻ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi là 7/1.000 trẻ.

Báo cáo cũng phân tích rằng năm ngoái, tỷ lệ tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới thấp kỷ lục, song năm nay do hậu quả của dịch COVID-19, tỷ lệ này có thể sẽ cao trở lại.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất