Động Seokgul (Thạch Quật)
& chùa Bulguk (Phật Quốc)

Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản), chùa Haein (Hải Ấn)

Jongmyo (Tông Miếu)

Cung điện Changdeok (Xương Đức)

Pháo đài Hwaseong (Hoa Thành)

Khu di tích lịch sử
thành phố Gyeongju

Di tích mộ đá ở huyện Gochang, Hwasun và Ganghwa

Hệ thống ống dung nham
và đảo núi lửa Jeju

Quần thể lăng tẩm triều đại Joseon

Làng cổ Hahoe và Yangdong

Tường thành Namhansanseong
(Nam Hán Sơn Thành)

Quần thể di tích lịch sử
vương triều Baekje

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Nguồn : Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

scroll

Di sản thế giới là gì?

Di sản là tài sản có từ các đời tổ tiên trước, được thế hệ ngày nay bảo tồn, duy trì và truyền lại cho hậu thế mai sau...

Chi tiết >

menu
Close