关于我们
Các chương trình phát thanh bằng 11 thứ tiếng
Chương trình - Cửa sổ Hàn Quốc mở ra thế giới
Phương pháp nghe đài
more

Quý vị và các bạn có thể nghe chương trình KBS WORLD Radio thông qua sóng ngắn, internet, KBS KONG và Podcasts.

Thông báo
more
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>