Kong Google Play App Store

 

Lịch phát chương trình KONG KBS WORLD Radio
March 16th. 2017
网络广播 Kong
KST UTC Language KST UTC Language
00:00 15:00 Arabic 12:00 03:00 Japanese
01:00 16:00 French 13:00 04:00 Chinese
02:00 17:00 Russian 14:00 05:00 Indonesian
03:00 18:00 German 15:00 06:00 Korean
04:00 19:00 Spanish 16:00 07:00 English 3 - KPOP Connection
05:00 20:00 Japanese 17:00 8:00 Japanese
06:00 21:00 English 1 18:00 09:00 English 1
07:00 22:00 English 3 - KPOP Connection 19:00 10:00 English 3 - KPOP Connection
08:00 23:00 Chinese 20:00 11:00 English 1
09:00 0:00 Japanese 21:00 12:00 English 3 - KPOP Connection
10:00 1:00 Vietnamese 22:00 13:00 Chinese
11:00 2:00 English 3 - KPOP Connection 23:00 14:00 Japanese
go to TOP
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>