Kong Google Play App Store

 

Lịch phát chương trình KONG KBS WORLD Radio
September 4th. 2017
KST Mon Tue Wed Thu Fri
17:00-17:10 KBS WORLD Radio News
17:10-19:10 One Fine Day with Lena Park
19:10-20:00 Korea 24
20:00-22:00 K-POP Connection
22:00-22:10 KBS WORLD Radio News
22:10-22:30 Business
Watch
The Korea Travel Log Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Happy Cooking & Healthy Eating
22:30-00:30 One Fine Day with Lena Park
00:30-01:20 Korea 24
01:20-01:40 Business Watch The Korea
Travel Log
Sounds of
Korea
Korea, Today
& Tomorrow
Happy Cooking
& Healthy Eating
01:40-03:40 K-POP Connection
03:40-03:50 KBS WORLD Radio News
03:50-04:10 Business
Watch
The Korea
Travel Log
Sounds of
Korea
Korea, Today
& Tomorrow
Happy Cooking
& Healthy Eating
04:10-05:00 Korea 24
05:00-07:00 One Fine Day with Lena Park
07:00-09:00 K-POP Connection
09:00-11:00 One Fine Day with Lena Park
11:00-13:00 K-POP Connection
13:00-15:00 One Fine Day with Lena Park
15:00-17:00 K-POP Connection
KST sat sun
17:00-19:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
19:00-20:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
20:00-22:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
22:00-23:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
23:00-01:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
01:00-02:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
02:00-04:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
04:00-05:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
05:00-07:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
07:00-08:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
08:00-10:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
10:00-11:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
11:00-13:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
13:00-14:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
14:00-16:00 Weekend Playlist 1 Weekend Playlist 1
16:00-17:00 Weekend Playlist 2 Weekend Playlist 2
go to TOP
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>