KBS World Radio ra mắt ứng dụng tổng hợp mới!

twitter

facebook

kbsworldradio

kbsonair

more button

more button

Ngày 1 tháng 12năm 2014 KBS World Radio ra mắt ứng dụng tổng hợp mới!Hãy trải nghiệm ứng dụng mới thông minh hơn của KBS World Radio!. google play app store kbs world radio

KBS World Radio Mobile Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp), News (Tin tức), Podcasts, Let’s Learn Korean (Tiếng Hàn không khó), Korean Cuisine (Vị ngon xứ Hàn). Chức năng chínhCung cấp nội dungDịch vụ phát thanh (On-Air/Podcast)Đánh dấu nội dung quan tâm (Favorite)Tích hợp ứng dụng

KBS World Radio On-AirLa aplicación On-Air Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương trình phát thanh bằng 11 thứ tiếng của KBS World Radio On-Air Listen Again Schedule Favorite

Các ứng dụng như “KBS World Radio News” và “KBS World Radio Tour” trên hệ Android, “KBS World Radio” và “Let’s Learn Korean” và “Korean Cuisine” trên hệ iOS sẽ ngừng hoạt động từ ngày 31/12/2014.