RSS
Dịch vụ RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phổ cập nội dung Web. Thông qua dịch vụ này, quý vị và các bạn có thể dễ dàng cập nhật các tin tức từ KBS WORLD RADIO.

 

Tin tức và các chuyên mục trên website của KBS WORLD RADIO sẽ liên tục được cập nhật qua chương trình đọc RSS. Quý vị và các bạn chỉ cần đăng ký địa chỉ RSS tại danh sách dịch vụ RSS của KBS WORLD RADIO.

 

Với chương trình đọc RSS, các bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt hoặc xem toàn bộ nội dung tin.

 

  • Cách sử dụng
  • 1. Tải phần mềm RSS vào máy tính

    2. Copy đường dẫn (URL) tương ứng với địa chỉ RSS ưa thích.

    3. Dán URL vào chương trình đọc RSS.

Danh mục dịch vụ RSS của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD RADIO
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
  • Dịch vụ RSS
  • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>