KBS World Radio airs 65 hours and 13 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM.
In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.

 

 

KBS World Radio Schedule & Frequency
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
  • Dịch vụ RSS
  • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>