KBS World Radio airs 65 hours and 39 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM.
In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.

 

 

KBS World Radio Schedule & Frequency
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>