KBS World Radio airs 65 hours and 13 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM. In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.


Effective 26th March 2017

Europe
Europe
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 16:00 ~ 18:00 7275
17:00 ~ 19:00 9515
Korean 2 07:00 ~ 08:00 9860
Russian 13:00 ~ 14:00 9645
18:00 ~ 19:00 12065
English 1 16:00 ~ 17:00 9515
18:00 ~ 19:00 7275
22:00 ~ 23:00 11810
English 2 11:00 ~ 11:30 [Saturday] 9760 (DRM)
22:00 ~ 22:30 WRN
08:30 ~ 09:00 WRN
French 19:00 ~ 20:00 6145
German 20:00 ~ 21:00 3955
Spanish 18:00 ~ 19:00 9740

 

North America
North America
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 2 14:00 ~ 15:00 15575
English 1 13:00 ~ 14:00 15575
Spanish 02:00 ~ 03:00 15575

 

South America
South America
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 2 03:00 ~ 04:00 11810
English 1 02:00 ~ 03:00 9580
Spanish 01:00 ~ 02:00 11810
01:00 ~ 02:00 9605
11:00 ~ 12:00 11795

 

Southeast Asia
Southeast Asia
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 09:00 ~ 11:00 9570
Chinese 11:30 ~ 12:30 9770
23:00 ~ 24:00 9805
English 1 08:00 ~ 09:00 9570
13:00 ~ 14:00 9570
16:00 ~ 17:00 9640
English 3 02:00 ~ 03:00 9690
14:00 ~ 15:00 9640
Indonesian 12:00 ~ 13:00 9570
14:00 ~ 15:00 9570
16:00 ~ 17:00 9805
22:00 ~ 23:00 9805
Vietnamese 23:00 ~ 24:00 7275
10:30 ~ 11:30 9770
15:00 ~ 16:00 9640

 

Middle East · Africa
Middle East · Africa
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 16:00 ~ 18:00 9740
Korean 2 09:00 ~ 10:00 15160
Arabic 20:00 ~ 21:00 13585
17:00 ~ 18:00 WRN
French 20:00 ~ 21:00 5950 (Issoudun)

 

China
China
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Chinese 11:30 ~ 12:30 6095
23:00 ~ 24:00 7215
English 3 12:30 ~ 13:30 6095

 

India
India
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
English 1 14:00 ~ 15:00 9880
English 3 15:00 ~ 16:00 9880

 

Japan
Japan
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Japanese 01:00 ~ 02:00 9580
02:00 ~ 03:00 11810

 

Moscow
Moscow
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Russian 17:30 ~ 18:00
20:00 ~ 20:30
00:30 ~ 01:00
04:00 ~ 04:30
06:30 ~ 07:00
10:30 ~ 11:00
13:30 ~ 14:00
15:30 ~ 16:00
738 (AM)

 

Jakarta
Jakarta
Language Time (UTC) Frequencies (MHz)
Indonesian 12:00 ~ 13:00 102.6 (FM)

 

Buenos Aires
Buenos Aires
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Spanish 18:00 ~ 18:55
(Monday ~ Friday)
94.7 (FM)

 

Non Direction
Non Direction
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 09:00 ~ 11:00 7275
Korean 2 10:00 ~ 11:00 1170 (AM)
12:00 ~ 13:00 7275
Japanese 08:00 ~ 09:00 7275
08:00 ~ 09:00 6155
09:00 ~ 11:00 9805
11:00 ~ 13:00 1170 (AM)
Chinese 13:00 ~ 14:00 1170 (AM)
7275

 

go to TOP
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
Podcasts
  • Podcasts
  • Dịch vụ tự động tải âm thanh Chương trình tiếng Việt trên máy tính, các thiết bị tương thích như máy nghe nhạc MP3...

<

4 / 4

>