KBS World Radio airs 65 hours and 39 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM. In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.


Effective 29th October 2017

Europe
Europe
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 16:00 ~ 18:00 7275
17:00 ~ 19:00 9515
Korean 2 07:00 ~ 08:00 6045
Russian 13:00 ~ 14:00 9645
18:00 ~ 19:00 7235
English 3 15:00 ~ 17:00 9515
English 4 22:00 ~ 23:00 11810
English 5 22:00 ~ 22:30 WRN
13:30 ~ 14:00 WRN
French 21:00 ~ 22:00 3955
German 20:00 ~ 21:00 3955
Spanish 18:00 ~ 19:00 9740

 

North America
North America
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 2 14:00 ~ 15:00 15575
English 4 13:00 ~ 14:00 15575
Spanish 02:00 ~ 03:00 15575

 

South America
South America
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 2 03:00 ~ 04:00 11810
English 4 02:00 ~ 03:00 9580
Spanish 01:00 ~ 02:00 11810
01:00 ~ 02:00 9605
11:00 ~ 12:00 11795

 

Southeast Asia
Southeast Asia
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 09:00 ~ 11:00 9570
Korean 2 08:00 ~ 09:00 9570
Chinese 11:30 ~ 12:30 9770
23:00 ~ 24:00 9805
English 1 08:00 ~ 10:30 9770
English 4 13:00 ~ 14:00 9570
16:00 ~ 17:00 9640
Indonesian 12:00 ~ 13:00 9570
14:00 ~ 15:00 9570
16:00 ~ 17:00 9805
22:00 ~ 23:00 9805
Vietnamese 23:00 ~ 24:00 7275
10:30 ~ 11:30 9770
15:00 ~ 16:00 9640

 

Middle East · Africa
Middle East · Africa
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 16:00 ~ 18:00 9740
Korean 2 09:00 ~ 10:00 15160
Arabic 20:00 ~ 21:00 9840
17:00 ~ 18:00 WRN
French 20:00 ~ 21:00 5950 (Issoudun)

 

China
China
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Chinese 11:30 ~ 12:30 6095
23:00 ~ 24:00 7215

 

India
India
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
English 2 14:00 ~ 17:00 9630

 

Japan
Japan
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Japanese 01:00 ~ 02:00 9580
02:00 ~ 03:00 11810

 

Moscow
Moscow
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Russian 17:30 – 18:00
20:00 – 20:30
00:30 – 01:00
05:00 – 05:30
08:00 – 08:30
10:30 – 11:00
13:30 – 14:00
15:30 – 16:00
738 (AM)

 

Jakarta
Jakarta
Language Time (UTC) Frequencies (MHz)
Indonesian 12:00 ~ 13:00 102.6 (FM)

 

Buenos Aires
Buenos Aires
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Spanish 18:00 ~ 18:55
(Monday ~ Friday)
94.7 (FM)

 

Non Direction
Non Direction
Language Time (UTC) Frequencies (kHz)
Korean 1 09:00 ~ 11:00 7275
Korean 2 10:00 ~ 11:00 1170 (AM)
11:00 ~ 12:00 7275
Japanese 08:00 ~ 09:00 7275
08:00 ~ 10:00 6155
10:00 ~ 11:00 6095
11:00 ~ 13:00 1170 (AM)
Chinese 13:00 ~ 14:00 1170 (AM)
13:00 ~ 14:00 7275

 

go to TOP
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>