Chung kết

Trong 3 thí sinh còn lại này, ai là người may mắn có được tấm vé đến Hàn Quốc đây?

Hãy bình chọn chủ nhân của tấm vé này.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 19/8.

 

※ Cách thức chấm điểm như thế nào : Qua số phiếu được cộng đồng mạng bình chọn và sự đánh giá của Hội đồng giám khảo.