Vòng I (sơ tuyển)

Chủ đề

Chủ đề 1: Từ tiếng Hàn tôi yêu thích

Chủ đề 2: Bí quyết học tiếng Hàn của tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi xin gửi về địa chỉ email kbscontest@gmail.com